Каталог

 

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                                                                      Пакет для донера

                                                                     любой тираж - 9тг  

                                                                         

                                                    1451387673465

 

Бумага в рулонах Swedpaper FBC

 

                                                                  swedpaper

Белая полурастяжимая бумага, формат 750мм,плотность 80гр/м2.

Средний вес роля - 500кг.

Цена - 1050тг/кг.

Самовывоз.